Na následujícíh stránkách se s Vámi chceme podělit o naše zkušenosti v oblasti prodeje a pronájmu lešení. Pokud máte návrh na téma, které by Vás zajímalo, napište nám pomocí online formuláře v sekci kontakty.

Přenesení daňové povinnosti

Od 1.4.2015 dochází u konstrukcí a částí a součástí konstrukcí ze železa nebo oceli (kód nomenklatury celního sazebníku 73084000) k přenesení daňové povinnosti na základě novely zákona o DPH 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb. a Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014, a to při nákupu a prodeji u tuzemských plnění nad 100 tis. Kč.

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Jaká je šířka lešení?

Montujeme lešení šířky 75 cm, ale na přání zákazníka jsme schopni také zajistit lešení šíře 105 cm. Udávaný rozměr je vždy světlá šířka rámu lešení.

Jak se počítá plocha lešení?

Plocha lešení se určuje v m² rozvinuté pracovní plochy. Výškou lešení se rozumí její svislá výška měřená od spodní plochy podkladních prvků lešení a dva metry nad úroveň nejvyšší podlahy. Přesahy na rozích a v koutech měřené v pohledové ploše se neodečítají. Konzoly podle šíře jsou počítané jako další patro. Plocha lešení tedy není totožná s výměrou fasády.

Jak dlouho dopředu zamluvit lešení?

Lešení je třeba rezervovat min. 14 dní dopředu. Je to z důvodu, že musíme plánovat návaznost montáží a demontáží. V letních měsících se navíc může stát, že lešení už nebude ani skladem, proto je lepší se domluvit raději více dopředu.

Co připravit dopředu?

Před příjezdem lešenářů je třeba připravit a srovnat plochy, kde bude lešení umístěné. Místo, kde bude lešení stát musí být tvrdé – zhutněné, nelze lešení stavět na nezhutněném zásypu. Dále je třeba připravit přístupovou cestu pro auto a možnost připojení na el. energii pro vrtání kotev a vrátek (230 V).

Postavím si lešení sám?

Tento systém lešení je jednoduchý, ale bez odborné montáže se lešení nemusí podařit postavit. Doporučujeme aspoň jednoho školeného lešenáře k objednanému lešení.

Je možné lešení přestavovat a udělat tak fasádu nadvakrát?

Ano samozřejmě je možné nejprve postavit lešení u dvou stěn a po čase ho přestavět na zbylé dvě stěny.

Co se stane, pokud lešení poškodím nebo ho někdo odcizí?

Během pronájmu máte plnou zodpovědnost za lešení. Pokud ho někdo odcizí připočteme Vám jeho cenu dle platného ceníku k ceně pronájmu. V případě poškození je postup stejný.