Lešenové kozy

Jsou spolehlivým pomocníkem pro zajištění zvýšené pochozí plochy při stavebních nebo montážních činnostech bez složité montáže. Lešenové kozy dodáváme v několika typech s různým rozsahem velikosti výsuvu. Lešenové kozy lze variabilně nastavit podle požadované výšky tak, aby vaše činnost mohla probíhat v pohodlné výšce.

Lešenářské práce

Jako lešenářské práce označujeme všechny práce týkající se lešení – přípravu lešení, postavení lešení, údržbu lešení a demontáž lešení.

Haki lešení

Je systém dílcového lešení, které vy vyhledávané pro svoji nenáročnou stavbu (postačí kladivo a vodováha). Výroba Haki lešení započala ve Švédsku v roce 1969.

Geda

Je německá firma vyrábějící nejznámější stavební výtahy na trhu, spolu s výrobou stavebních vrátků a shozů suti. Produkty značky GEDA jsou známé svoji kvalitou.

Lešenářské příslušenství

Označujeme všechny prvky používané v souvislosti s lešením: lešenářské sítě, lešenářské plachty, kotevní šrouby, lešenářské hmoždinky, lešenářské spojky, kotevní trubky, příhradové nosníky, lešenářské helmy…

Jak se počítá plocha lešení?

Plocha lešení se určuje v m² rozvinuté pracovní plochy. Výškou lešení se rozumí její svislá výška měřená od spodní plochy podkladních prvků lešení a dva metry nad úroveň nejvyšší podlahy. Přesahy na rozích a v koutech měřené v pohledové ploše se neodečítají. Konzoly podle šíře jsou počítané jako další patro. Plocha lešení tedy není totožná s výměrou fasády.